top of page
Hund simning

VILLKOR UTBILDNING/KURS

Villkor utbildning/kurs

Anmälan och avbokningsregler för kurs
Anmälan sker skriftligen via formulär på hemsidan eller via mail. Anmälan följs av en bekräftelse från Grästorps Veterinärklinik. Tänk på att anmälan är bindande, från och med dagen efter att bekräftelsen skickades. Den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.

 

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan enligt följande:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.

  • Meddelande om avbokning ska lämnas via ett klart och tydligt mail till info@grastorpveterinarklinik.com. Meddelandet ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till. 

  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften. Återbetalningen kommer att ske till ditt bankkonto utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

  • Om du anmäler dig senare än 14 dagar före kursstart samtycker du till att kursen börjar utföras under ångerfristen och att du inte har någon ångerrätt från och med den dag då kursen börjar i enlighet med undantaget i 11§ 1 punkten Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 
Återtagande av anmälan
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

  • Du kan ej skjuta upp din kurs och ha den tillgodo till nästa termin, utan anmälan gäller för respektive kurs.

  • Om du avbryter en påbörjad kurs återbetalas ingen kursavgift. Om skälet till att du avbryter en kurs är varaktigt studiehinder så som egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen, efter avdrag om administrativa kostnader. Vi utgår från det datum vi får in avanmälan via e-post.

Annan frånvaro

  • Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat och du kan ej få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

bottom of page